Geschiedenis

Hoe het allemaal begon

De eerste Fiets 4 daagse in Wolvega werd in 1975 van 1 t/m 4 juli georganiseerd door VVV Plaatselijk Belang.

Het toenmalige bestuur bestond uit:
Voorzitter: Max Slager
Secretaris: Jan Kussendrager
Administrateur: Mevr. Mollema
Organisator: Fokke Middelkoop
Route uitzetter: Marten Nijenhuis.
Kantoor werd gehouden aan de Van Harenstraat 29 te Wolvega.

Het aantal deelnemers was dat jaar 1041
De voorzitters hamer werd in 1977 overgedragen aan Jan Glastra van Loon die deze functie 21 jaar heeft vervuld en in 1998 is afgetreden als voorzitter en toegevoegd werd aan het bestuur als adviseur.
Zijn opvolger was Bert van Wolde die in 2002 weer is afgetreden.
Na een jaar met een interim voorzitter te hebben gewerkt heeft Meine Krop in 2003 de voorzittershamer ter hand genomen
Drie bestuursleden te weten secretaris Toon Doodhagen – penningmeester Wiebe Stuiver
en bestuurslid Jan Post maken ook al vele jaren deel uit van het bestuur.
Bestuurslid Djimmer v.d. Laan is in 2005 het bestuur komen versterken.

In 2014 na de 40e Fiets 4 daagse van Wolvega hebben Toon Doodhagen
na 37 jaar en Jan Post na 26 jaar hun bestuurfunctie ter beschikking gesteld.
Hun vervangers zijn Hans Post en Kees v.d.Hoogen.

In 2016 is Kees v.d.Hoogen gestopt als bestuurslid.

In 2017 is Wietze Ploegsma toegetreden tot het bestuur.

In 2017 is Meine Krop afgetreden als voorzitter van de Fiets4daagse.

In de loop van 2017 is Johan Hassing hem opgevolgd als voorzitter.

In 2018 is Ietje Koehoorn toegetreden tot het bestuur.

In 2021 is Djimmer van der Laan gestopt als bestuurslid.

In 2022 is Johan Hassing gestopt als voorzitter en bestuurslid.

In de loop van 2022 is Ietje Koehoorn hem opgevolgd als voorzitter.

In 2022 is Linze De Vries toegetreden tot het bestuur.
In de loop van 2022 is Ietje Koehoorn Johan Hassing opgevolgd als VZ.

In begin 2023 is Linze de Vries, Ietse Koehoorn opgevolgd als VZ.

In 2024 zijn Bauke Modderman en Tjeerd Schaap toegetreden tot het bestuur.

 

Fiets 4 daagse stapt in 1991 uit de VVV Plaatselijke Belang en gaat verder als Stichting Fiets 4 daagse Wolvega.
Het kampeerterrein en de start was eerst vanaf de ijsbaan en later vanaf de oude drafbaan.
Daar er een grote brand op het drafcentrum had gewoed en niets meer overeind stond is tijdelijk uitgeweken naar een andere locatie in de directe omgeving.
Vanaf 1996 werd vanuit De Steense gestart en bevond het kampeerterrein zich achter de sporthal.

Het grootste aantal deelnemers aan de Fiets 4 daagse is geweest 2500.
In de latere jaren zag men een gestage afname, hetgeen ook de landelijk tendens was.
De laatste jaren blijft het stabiel en momenteel is er zelfs weer een lichte groei te zien.
Sinds de corona crisis heeft er een kleine daling plaatsgevonden.