Reglement kamperen

 1. Kampeerterrein.
  Uw plek op het terrein wordt u door de beheerder toegewezen. Houdt u aan de afmetingen van de u toegewezen plaats en houdt u de terreinen en de gebouwen schoon.
 2. Toegang.
  Op het kampeerterrein worden toegelaten, zij die:
  – zich hebben gemeld bij de organisatie
  – de kampeerregels nakomen
  – zich houden aan de regels van de kampeerleiding
 3. Openstelling.
  Vanaf vrijdag voor de Fiets 4 daagse is het kampeerterrein geopend vanaf 09:00 uur.
  Op zaterdag na de Fiets 4 daagse dient het kampeerterrein voor 12.00 uur te worden ontruimd.
  U dient uw kampeerplaats ordelijk achter te laten.
 4. Auto’s
  Auto’s worden op het terrein uitsluitend toegelaten voor eenmalig brengen en halen van de tent of caravan en alleen dan, als de bodemgesteldheid dit toelaat.
  Zulks naar oordeel van de leiding van het kampeerterrein. Parkeren voor de Sporthal “De Steense”
 5. Fietsen
  Fietsen mogen op het kampeerterrein alleen aan de hand worden meegenomen. Stalling tegen de afrastering, beplanting, lichtmasten of containers is niet toegestaan.
 6. Aansprakelijkheid
  De organisatie van de Stichting Fiets 4 daagse Wolvega aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van- of schade aan eigendommen van gasten of bezoekers, alsmede ongevallen aan gasten overkomen. Schade toegebracht aan het kampeerterrein en opstallen dient onmiddellijk te worden gemeld bij de leiding van het kampeerterrein.
  Voor aangebrachte schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld.
 7. Afval
  Afval dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. Iedere kampeerder is verantwoordelijk voor het in ordelijke staat houden van het kampeerterrein en omgeving.
 8. Stroomvoorziening
  Maximaal 3 á 4 ampére
  Kabels bij aansluiting volledig uitrollen.
  Zaterdag na Fiets 4 daagse stroom tot 10.00 uur.
 9. Voortent / luifel
  Het plaatsen van een voortent of luifel voor uw camper of caravan is toegestaan, echter niet allebei.
 10. Huisdieren
  Huisdieren zijn toegestaan, bij het uitlaten dienen ze te zijn aangelijnd.
 11. Overige regels
  Ter wille van u zelf en van anderen is het niet toegestaan:
 • Tussen 22.00 en 7.00 uur op enigerlei wijze de nachtrust te verstoren.
 • Open vuur te stoken.
 • In de grond te spitten of te graven.
 • Op of over afrasteringen of hekken te klimmen.
 • Waslijnen te spannen, die gevaarlijk of hinderlijk kunnen zijn voor anderen.
 • Reclame materialen te tonen of te verspreiden, redevoeringen, optochten, bijeenkomsten of inzamelingen te houden zonder toestemming van de campingleiding.
 • Bij en in de toiletruimten kinderen te laten spelen.
 • Kinderen beneden de 5 jaar alleen naar toilet- of wasruimte te laten gaan.

Bij binnenkomst in Wolvega wordt u door middel van borden geleid naar de camping.